Het park is weer open !

Laat je verrassen door de schoonheid van vogels

Unieke populatie Nederlandse weide - en waadvogels

Vogel- en dierenpark Ruinen heeft een unieke populatie Nederlandse weide -en waadvogels. De wulp, tureluur, grutto, scholekster, kluut en kievit zijn allemaal te bezichtigen in een natuurlijke habitat. Het vogel- en dierenpark werkt hiermee mee aan de bescherming en en behoud van de Nederlandse weide - en waadvogels. Zij zijn behoorlijk in aantal teruggelopen.

Vooral Europese soorten...

Het vogel- en dierenpark is gespecialiseerd is Europese soorten en hun tropische verwanten. De sneeuwuil, logo van het park, is een Nederlandse dwaalgast en natuurlijk te bewonderen. Andere imposante vogels zijn de andere uilen, de Auerhoen en de enorme Hoenderkoet. Over onze kraaien, gaaien, ganzen, eenden, duiven en spreeuwen ga je anders denken wanneer je de tropische neefjes en nichtjes ziet. Natuurlijk zijn er ook bijzondere kleine vogeltjes, zoals de wevertjes met hun fantastische nesten.

Het park

Het vogel- en dierenpark is met recht een 'park'. Wandelpaden, een speelweide voor de kinderen en een terras waar u een koffie. thee, frisdrank of en een ijsje kunt nutiigen.

Informatie en Educatie

Alle vogel- en dierenkooien in het park zijn voorzien met informatie over de bewoners. Zowel de Nederlandse als de wetenschappelijke naam, het spreidingsgebied als het menu staat vermeld. De 'nestkastenmuur' geeft inzicht in de woonwensen van vogels. Daarnaast is er een speurtocht voor alle leeftijden en set aan educatief materiaal aanwezig.

Tot slot

Het vogel- en dierenpark staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04084209 en is het bezit van een dierentuinvergunning.