Geschiedenis en toekomst

Doelstellingen Vogelpark


INFORMATIE EN VOORLICHTING


Het vogel- en dierenpark Ruinen heeft als doelstelling informatie te geven over het houden en huisvesten van vogels. Daarnaast geeft het park voorlichting over het juiste voedsel. Een gezonde voeding is immers de basis voor gezonde vogels. En dat is niet voor iedere vogel hetzelfde.


Gezonde voeding


UNIVERSEEL VOER IS NIET GENOEG


Henk Dietz (eigenaar) over voedsel: ‘Kijk de bezoekers  vermaken zich wel. Dat is een leuk aspect van het hebben van een vogel- en dierenpark. Maar wil je dat de vogels in topconditie blijven, dan moet je ze alle zorg geven die zij nodig hebben. Dat betekent goede huisvesting én het juiste voedsel. Er zijn wel eens mensen die denken  dat je alle vogels wel met het bekende universeel voer kunt voeren. Want daar zit toch alles in? Nou, ik kan je zeggen dat als ik het zo zou aanpakken, zouden er nog maar weinig vogels in het park zijn. Iedere soort vogel heeft zijn eigen voedsel nodig, hoewel er natuurlijk ook wel overeenkomsten zijn. Maar voor echte goede voeding is het zoeken naar  de juiste balans. Dat vraagt veel zorg, tijd en aandacht.’ 


Een korte geschiedenis

Het vogel- en dierenpark  is een particulier initiatief van Henk Dietz uit Ruinen. Henk groeide als boerenzoon op tussen dieren. Dat waren natuurlijk allerlei dieren. Zowel op de boerderij als in het veld hadden de vogels altijd zijn belangstelling. Met de jaren groeit die belangstelling en hij wordt een een fervente liefhebber van vogels. 


In het begin zijn het vooral de wat meer exotische vogels maar met de grote veranderingen in de natuur om ons heen krijgen ook de inheemse vogels steeds meer de belangstelling van Henk. Vooral de steltlopers trekken zijn aandacht vanwege de voelbare achteruitgang in de vrije natuur. 


In het jaar 2000 ziet Henk mogelijkheden om op de huidige locatie zijn inmiddels grote collectie vogels voor een ieder toegankelijk te maken door het oprichten van het vogelpark. 


Het park draait geheel op basis van pure liefhebberij en de wens om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de vogels. Naast zijn werk  bij het Hoogheemraadschap Reest en Wieden als muskusrattenbestrijder heeft Henk er dan ook een weektaak bij om het park draaiende te houden...

Toekomstplannen


NIEUWBOUW


Er zijn plannen om het park in de nabije toekomst verder te ontwikkelen en voor een deel nieuwbouw te plegen op het huidige terrein. Ondertussen staan er ook een aantal nieuwe verblijven op stapel die onderdeel zijn van de continue verbeteringen van het park. Een aantal soorten en met name de weide - en wadvogels kunnen dan gebruik maken van grotere verblijven die meer ruimte bieden voor vrije vluchten.


EDUCATIE


Vooral de educatieve aspecten moeten in de toekomst (en met de nieuwbouw) beter aan bod komen en zowel het park als de faciliteiten een goede impuls geven. 


MEER AANDACHT VOOR WEIDEVOGELS


De collectie weide- en wadvogels krijgt in de toekomst meer aandacht en ruimte. En dat is nodig omdat in de vrije natuur de aantallen exemplaren van deze soort  blijven teruglopen.


WILT U EEN BIJDRAGE LEVEREN?

Neem contact op met Henk Dietz. Tel.:06-20017324                               Mail: info@vogelparkruinen.nl